[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Maand van de Preventie

In februari 2012 heeft de eerste nationale “Maand van de Preventie” plaatsgevonden. Zo’n 12.000 huisdieren, 58% honden en 42% katten, werden ingeschreven voor een gratis gezondheidscheck en dit bij ongeveer 800 dierenartspraktijken. Dit betekent dat bijna de helft van alle Belgische gezelschapsdierenartspraktijken vrijwillig en belangeloos heeft deelgenomen aan de Maand van de Preventie!

Gemiddeld 70% van de huisdiereigenaren heeft een aanbeveling gekregen inzake het beter opvolgen van de gezondheid van hun huisdier!

Om alle honden en katten (en vooral degenen die nog nooit of langer dan 1 jaar geleden naar een dierenarts zijn geweest), de kans te geven op een betere gezondheid, wordt de ‘Maand van de Preventie’ in februari 2013 herhaald.

Preventieve gezondheidscheck

De ‘Maand van de Preventie’ biedt alle honden- en katteneigenaren een gratis preventieve gezondheidscheck voor hun huisdier. Deze campagne is een initiatief van dierenartsenorganisatie SAVAB en SAVAB-Flanders (de organisaties van praktiserende dierenartsen voor gezelschapsdieren van respectievelijk Franstalig België en Vlaanderen) en wordt ondersteund door Hill’s.

Uit een enquête onder de deelnemende dierenartsen blijkt dat 50% van diereneigenaren in het Franstalige gedeelte en bijna 40% van de Vlaamse diereneigenaren nog nooit of langer dan 1 jaar geleden naar een dierenarts is geweest!

De organisatoren (SAVAB, SAVAB-Flanders en Hill’s) willen dankzij deze campagne alle huisdiereigenaren erop attent maken dat een regelmatig bezoek aan de dierenarts, een passende levensomgeving voor elk dier en een evenwichtige voeding belangrijke voorwaarden zijn om hun hond of kat een lang en gezond leven te bieden!

Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij huisdieren

Op basis van een enquête onder de deelnemende dierenartsen in 2012, gaven de dierenartsen de volgende top 3 van meest waargenomen problemen. Op nummer 1 staat overgewicht (aangegeven door 48% van de dierenartsen in Franstalig België, en door 51% van de dierenartsen in Nederlandstalig België); op de tweede plaats zijn het mond- en tandaandoeningen (32% in Franstalig België, 26% in Nederlandstalig België) en op de derde plek een niet volledige vaccinatie (21% in Franstalig België, 23% in Nederlandstalig België).

‘Maand van de Preventie’ steunt ook de goede doelen!

Het is niet alleen voor huisdieren belangrijk is dat ze regelmatig een dierenarts bezoeken en evenwichtige voeding krijgen; dit geldt zeker voor speciale honden zoals blindengeleidehonden, waar een lang en gezond leven van essentieel belang is.

Daarom steunt de “Maand van de Preventie’ ook het Belgisch Centrum voor Geleidehonden in Vlaanderen en Scale Dogs in het Franssprekend gedeelte van het land.

Voor elk ingevuld en teruggestuurd gezondheidsformulier van de deelnemende dierenartsen in 2012, doneren de organisatoren 1€ aan het goede doel. Dit jaar kon daardoor het BCG een cheque overhandigd krijgen van 3.000 euro. Aan Scale Dogs in Franstalig België kon een cheque van 2.500€ gegeven worden.

“Maand van de Preventie” gaat opnieuw door in 2013!

Met het oog op meer gezonde huisdieren in België, huisdieren een langer en beter leven te geven dankzij preventie en de juiste verzorging, wordt de Maand van de Preventie herhaald op nationaal vlak. Deze zal alweer plaatsvinden in de maand februari 2013. De deelnemende dierenartsen bieden de gratis gezondheidscheck geheel belangeloos aan.

Huisdiereigenaren kunnen zich met maximum 2 huisdieren (hond en/of kat) registreren via de website www.maandvandepreventie.be of www.saisondelaprevention.be.

[ ↑ skip to content ↑ ]