Belofte over huisdierenwelzijn:

white horizon

Bij Hill's Pet Nutrition zetten we ons in voor duurzaamheid en een positieve impact bij alles wat we doen, zoals het bevorderen van ethisch en verantwoord handelen op het gebied van dierenwelzijn in onze sector. Wij streven naar optimaal dierenwelzijn en veroordelen elke vorm van dierenmishandeling.

We bevorderen transparantie en omarmen een brede aanpak, samen met onze leveranciers, om een positieve impact te hebben op de maatschappij en het milieu. Daarnaast erkennen wij de onmisbare rol van andere belangrijke spelers, zoals maatschappelijke organisaties, overheidsinstanties en onderzoekers, om voor betekenisvolle veranderingen te zorgen. De samenwerking met deze instanties is essentieel om de systemische problemen die vooralsnog inherent zijn aan de huisdiervoedingssector aan te pakken en een duurzamere toekomst voor de hele sector mogelijk te maken.

Hill's Europa en onze Europese leveranciers werken eraan om de internationaal erkende 'vijf vrijheden' van het Farm Animal Welfare Committee (comité voor het welzijn van landbouwhuisdieren) te volgen. We hebben ook nog diverse andere initiatieven om dierenwelzijn te ondersteunen, zoals:

 

  • Groep van toegewijde werknemers: Dit team komt regelmatig bijeen, stelt doelen en werkt aan het transparanter maken van ingrediënten, een verantwoorder inkoopbeleid en meer duurzaamheid voor alle diersoorten. Het team bestaat uit specialisten in dierenwelzijn, leiders in duurzaamheid en andere functionele experts. Omdat we binnenkort onze eerste mijlpalen zullen bereiken, willen we onze vooruitgang publiekelijk delen.
  • Relaties met leveranciers: De relaties met onze leveranciers zijn van cruciaal belang. We hebben langdurige relaties ontwikkeld met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die zich houden aan onze strenge normen op het gebied van dierenwelzijn, kwaliteit en voedselveiligheid. Tegelijkertijd beseffen we ook dat het doorvoeren van wezenlijke veranderingen op het gebied van dierenwelzijn tijd kost. Samen met onze leveranciers werken we aan het verbeteren van dierenwelzijn.
  • EU-platform voor dierenwelzijn/vijf domeinen: Een van onze belangrijkste prioriteiten is het ontwikkelen en actief bevorderen van vrijwillige toezeggingen om het dierenwelzijn verder te verbeteren. We volgen de expertgroep van het EU-platform voor dierenwelzijn, dat betekenisvolle bijdragen levert op het gebied van dierenwelzijn. We erkennen ook dat er nog steeds verbeteringen nodig zijn voor het moderne dierenwelzijn op het gebied van de vijf domeinen en gaan daarover in gesprek met onze leveranciers.
  • Naleving van de Europese wetgeving inzake dierenwelzijn: Wij streven ernaar om vóór de implementatiedeadlines aan de nieuwe wetgeving te voldoen.
  • Samenwerking binnen de industrie: Het is voor de gehele industrie van huisdierenvoeding belangrijk om duurzame en blijvende verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn tot stand te brengen. Als lid van FEDIAF zullen we ons inzetten om problemen op het gebied van dierenwelzijn aan te pakken.
  • Investeringen in alternatieve eiwitten: Samen met diverse partners onderzoeken we voortdurend nieuwe technologieën om oplossingen met duurzamere ingrediënten voor huisdiervoeding te bieden, zoals eiwitten die zijn ontwikkeld door middel van fermentatie en waarin insecteneiwitten zijn verwerkt.
  • Visproducten van duurzame bronnen: De vis die we voor onze producten betrekken is uitsluitend afkomstig van duurzaam gevangen of gekweekte bronnen, van leveranciers die zijn gecertificeerd door de Aquaculture Stewardship Council, Marine Trust en Friends of the Sea.
  • Belofte voor pluimveeproducten: Tegen eind 2024 zullen we 100% kooivrije eieren en eiproducten voor droge en natte producten betrekken van onze in Europa gevestigde leveranciers, die de meeste van onze Europese producten leveren.

 

We zullen al onze in Europa gevestigde leveranciers vragen om uiterlijk in 2026 aan alle criteria van de European Chicken Commitment te voldoen. We evalueren voortdurend andere humane principes in verband met de huidige en aanhoudende risico's op dierziekten.

Hoewel het zorgvuldig doorvoeren van veranderingen in de toeleveringsketen tijd zal vergen, streven we ernaar om samen met ons mondiale toeleveringsnetwerk impactvolle veranderingen te bewerkstelligen om dieren humaner te behandelen.

  • Belofte voor andere dierlijke ingrediënten: We ontwikkelen normen voor dierenwelzijn voor andere ingrediënten die in onze producten worden gebruikt, zoals varkensvlees en rundvlees, en we zullen onze vooruitgang vanaf 2024 delen.

Onze ambitie is om samen met onze toeleveringspartners een betere wereld te creëren voor mensen, dieren en de planeet, en onze voortdurende focus op dierenwelzijn is daarbij een belangrijke stap in de goede richting.