• We nemen geen deel aan onderzoeken die de gezondheid van honden en katten in gevaar brengen. Alle onderzoeken die Hill's ondersteunt zijn opgezet om de gezondheid van dieren te ondersteunen en te verbeteren. We voeren geen onderzoeken op honden of katten uit waarvoor euthanasie nodig is.
  • Wanneer we onderzoeken hoe een voedingsstof wordt opgenomen, verspreid, opgeslagen, verbruikt en afgegeven door het lichaam van een hond of kat, gebruiken we alleen onderzoeksmethoden voor dieren die vergelijkbaar zijn met voedings- of medische onderzoeken bij mensen. Hill's voert geen onderzoeken uit en steunt geen onderzoeken die pijn of letsel bij honden of katten veroorzaken. Want wij geloven dat wat bij mensen pijn doet, bij honden en katten ook pijn doet.
  • We voeren onderzoeken alleen uit als we overtuigend bewijs hebben dat we de gezondheid en het welzijn van gezelschapsdieren kunnen verbeteren. Deze onderzoeken leiden vaak tot baanbrekende resultaten over voeding, die de levens van miljoenen honden en katten verbeteren.
  • We zijn continu op zoek naar manieren om minder afhankelijk te zijn van onderzoek bij dieren. Een aanzienlijk deel van de honden en katten die aan onze voedingsonderzoeken deelnemen, doet dit thuis. Onze dierenartsen en voedingsdeskundigen zijn bedreven in het ontwikkelen van modellen die de biologische systemen van dieren nabootsen. Zo hebben we als allereerste een 'kunstmatige bek' ontwikkeld om te kijken hoe effectief nieuwe technologieën voor mondzorg zijn. Een ander voorbeeld is een speciale wiskundige formule die we hebben ontwikkeld en die we gebruiken om de zuurgraad van kattenurine nauwkeurig te voorspellen, zodat er niet eerst op dieren hoeft te worden getest. Hiervoor is nu alleen nog maar informatie over de samenstelling van de voeding nodig.
  • Om huisdiereigenaren te overtuigen dat onze dieetvoeding veilig is en werkt, steunen we onderzoeken op huisdieren die voor aanvang al ziek waren of een bepaalde aandoening hadden. We werken niet mee aan onderzoeken waarbij ziektebeelden worden gecreëerd of nagebootst door middel van chirurgische of niet-chirurgische methoden.
  • Het Hill's Pet Nutrition Center en alle externe faciliteiten die Hill's ondersteunt moeten aan alle industrienormen voor dierenwelzijn voldoen of deze overtreffen. Bij alle onderzoeken die niet in ons eigen onderzoekscentrum worden uitgevoerd stellen we een 'belangenbehartiger voor huisdieren' aan. Deze moet erop toezien dat ieder huisdier diervriendelijk wordt verzorgd, bijvoorbeeld doordat het voldoende beweging en een verrijkte leefomgeving krijgt.
  • We zetten ons met enthousiasme in voor de adoptie van honden en katten die aan onderzoeken hebben deelgenomen. We raden mensen die een huisdier willen aanschaffen ten zeerste aan om eerst goed te onderzoeken hoe ze voor het nieuwe huisdier moeten zorgen alvorens ze een dier in huis halen.
  • We publiceren de resultaten van onze onderzoeken om de algemene kennis over nutritionele gezondheidszorg te verbeteren en om te voorkomen dat onderzoeken op honden en katten onnodig herhaald worden.
  • Hill's gebruikt alleen gegevens uit onderzoek op dieren die al openbaar zijn (eerder gepubliceerd) of die zijn uitgevoerd conform dit wereldwijd beleid voor dierenwelzijn.